Kiadványok és források

Ezeken az oldalakon önképződéshez, a nők elleni erőszakkal kapcsolatos alapképzéshez és továbbképzéshez talál szakmai anyagokat. Ha az anyagokból idéz, kérjük, mindig jelölje meg forrásukat! Ha az anyagok felhasználásával kapcsolatban kérdése van, vagy ha képzéshez szeretne segítséget kérni, vagy képzést szeretne rendelni, kérjük forduljon a NANE Egyesülethez (info@nane.hu) vagy a Patent Egyesülethez (info@patent.org.hu).

[Képzés az Amnesty International nemzetközi csoportja számára -- NANE]

Könyvek

Az alábbi könyvek érintettek és szakemberek számára egyaránt hasznosak.

Bancroft, Lundy: Mi jár a bántalmazó fejében? Az erőszakos és uralkodni vágyó férfi. Háttér Kiadó — NANE Egyesület: Budapest, 2015

Bancroft, Lundy, Jay G. Silverman és Daniel Ritchie: Lehet-e jó apa a bántalmazó? – A partnerbántalmazás hatása a szülő-gyermek kapcsolatraHáttér Kiadó — NANE Egyesület: Budapest, 2013

Benedict, Helen: Csak okosan! Önvédelem kamaszoknak. Háttér Kiadó – NANE Egyesület. Budapest, 2004

Bonino, Luis és Szil Péter Hétköznapi hímsovinizmus

Dickson, Anne: A teljes jogú nő, avagy a természetes viselkedés kézikönyve. (Ford. Zentai Éva) Budapest, 1989. Park Kiadó

Evans, Patricia: Szavakkal verve – Szóbeli erőszak a párkapcsolatokban. (Ford. Recski Ágnes) Budapest, 2004. Háttér Kiadó – NANE Egyesület

Forward, Susan: Mérgező szülők. Hogyan szabaduljunk meg fájdalmas örökségünktől, és nyerjük vissza életünket? (Ford. Kövi György) Budapest, 2000. Háttér Kiadó

Gordon, Thomas: P. E. T. A szülői eredményesség tanulása. A Gordon-módszer: Hogyan változtathatják a szülők a gyerekhez fűződő egyoldalú viszonyukat egyenrangú, örömteli kapcsolattá? (Ford. F. Várkonyi Zsuzsa) Budapest, 1991. Gondolat Kiadó

Haas Anna: A feleséged vagyok, nem a cseléded. 2005. Arsenicum kiadó

Herman, Judith Lewis: Trauma és gyógyulás. Az erőszak hatása a családon belüli bántalmazástól a politikai terrorig. (Ford. Kuszing Gábor) Budapest, 2003. Háttér Kiadó – Kávé Kiadó – NANE

Dina McMillan: De hiszen azt mondja, hogy szeret! Vagy csak uralkodni akar? (Fordította: Kuszing Gábor, Marczali Ferenc és Szil Péter.) Budapest, 2009. Nyitott Könyvműhely – Stop-férfierőszak Projekt

Miller, Alice: A tehetséges gyermek drámája és az igazi én felkutatása. (Ford. Pető Katalin) Budapest, 2002. Osiris Kiadó

Miller. Alice: Kezdetben volt a nevelés. (Ford. Fischer Eszter) Budapest, 2002. Pont Kiadó

Morvai Krisztina: Terror a családban. A feleségbántalmazás és a jog. Budapest, 1998. Kossuth Könyvkiadó

Rosenberg, Marshall B.: A szavak ablakok vagy falak. Az erőszakmentes kommunikáció (Ford. Bojtár Tamás) Budapest, 2001. Agykontroll Kiadó

Szil Péter: Miért bántalmaz? Miért bántalmazhat? I. A családon belüli erőszak: a férfiak felelőssége. Budapest, 2005. Habeas Corpus Munkacsoport

Tóth Olga: Erőszak a családban. TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok, 12. 1999. júniusA Stop-férfierőszak projekt további könyvei

 

További hasznos olvasmányokat itt találhat.

Tűzhely-könyvek

Szórólapok

A Nők Joga sorozat szólólapjai

A NANE Egyesület tájékoztató szórólapjai

A Patent Egyesület tájékoztató szórólapjai a Patent Egyesülettől vagy a NANE Egyesülettől beszerezhetők

A Stop-férfierőszak projekt tájékoztató szórólapjai

A szexuális erőszakról

KERET Koalíció szórólapja a szexuális erőszakról. (A KERET Kolaíció a szexuális erőszak elleni fellépés szorgalmazására és az áldozatok támogatására jött létre 2010-ben, tagjai az Amnesty International Magyarország, a MONA Alapítvány, a NANE Egyesület, a PATENT Egyesület, és a Stop-férfierőszak Projekt.)

Módszertani anyagok, kutatások, jelentések

Az alábbi kutatások és kézikönyvek egyaránt hasznosak az érintetteknek, a szakembereknek és a döntéshozóknak. Az áldozatok, túlélők számára főként önsegítő forrásként, a segítők és döntéshozók számára háttérinformációként és ajánlásokként. A felsorolt képzési anyagok teljes képzési programokat tartalmaznak, melyeket pontosan követve az intézmények saját képzéseket tarthatnak. A képzéseket a NANE Egyesülettől is meg lehet rendelni, ha valaki nem biztos abban, hogy egy képzés megtartásához kellő háttérinformációval vagy gyakorlattal rendelkezik.

Kutatások:

Bíróságok monitorozása a párkapcsolati erőszakkal érintett esetek kezelésében, 2014. A PATENT Egyesület egy éves programjának ismertetése. Részlet a Bevezetőből: "A PATENT Jogvédő Egyesület 2013 októbere és 2014 októbere között a Norvég Civil Támogatási Alap segítségével Magyarországon elsőként indított olyan programot, amely kifejezetten a párkapcsolati erőszakkal érintett bírósági ügyek tárgyalásainak laikus megfigyelésére irányult. A program nem csak ebben a témakörben, hanem egyébként is egyedülálló, úttörő jellegű, mert hazánkban semmilyen szisztematikus, közérthető ellenőrzése nem létezik a harmadik hatalmi ág tényleges, mindennapi, nyilvánosság előtt zajló tevékenységének. Nem véletlen, hogy a bíróságfigyelés éppen a családon belüli erőszak és a partnerbántalmazási ügyek kapcsán indult el és valósult meg. A „court watch” hagyománya a nők elleni erőszak emberségesebb bírósági kezelésének elősegítését célozta a nyilvánosság erejével. Ennek egyik amerikai megvalósulása programunk inspirálója a WATCH projekt (Women At The Court House, nők a bíróságon). A párkapcsolati erőszak olyan témakör, amelynek kezelésére a jogalkalmazók rendszerint kevéssé felkészültek, itt az egyik legjellemzőbb az előítéletek, a bagatellizálás, az áldozathibáztatás érvényesülése.

KERET-Koalíció: Nők mint erőszak áldozatai a médiában - álláspontok és esettanulmányok. 2011. MONA Alapítvány, Budapest. A 2010-ben női jogi és emberi jogi jogvédő szervezetek együttműködésében alakult, a szexuális erőszak áldozatai számára segítséget nyújtó KERET Koalíció („Koalíció a szexuális Erőszak Ellen a Túlélőkért”) összefoglalója a nők elleni erőszak média-megjelenítéséről szóló kerekasztal beszélgetésről és egy eset médiamegjelenítésének elemzése.

Idős nők partner általi bántalmazása -- Nemzeti jelentés, Magyarország. 2010. december. Tóth Olga - Róbert Katalin. Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézet.

Eltérő rendszerek, hasonló eredmények? A regisztrált nemi erőszak esetek attríciójának nyomon követése tizenegy országban Összefoglaló jelentés: Magyarország. Spronz, J.; Wirth, J.; Lovett, J. & Kelly, L. (2009. május). Az attríció az a folyamat, melynek során a regisztrált erőszakos közösülés esetek többsége kiesik az  igazságszolgáltatás rendszeréből még mielőtt a bíróságot elérné. E tárgyban ez az első kutatás Magyarországon, mely egyike azon európai országoknak, ahol a bejelentett nemi erőszak esetek száma a legkevesebb: 2006-ban 2.1 eset jutott 100,000 lakosra. Ez az arány jelentősen alacsonyabb, mint Belgiumban vagy a Cseh Köztársaságban, két hasonló lélekszámú országban. Svédországban, melynek lakossága szintén hasonló méretű, a bejelentési ráta ugyanabban az évben 46.5 volt 100,000 lakosonként, vagyis 23-szorosa a magyar adatnak. Emellett, Magyarország bejelentési rátája 50%-kal esett vissza 1997. óta évi 430-ról 215-re 2007-re (lásd 1. sz. ábra), ami aggodalomra ad okot. Ez a csökkenés a nyomozó hatóság szakértelmének és speciális képzése hiányának, az áldozatot támogató szakszolgálatok csekély számának, valamint a széles körben elterjedt előítéletek jelenlétének tulajdonítható, melyekről a szexuális bűncselekmények miatt feljelentést tevő nők számoltak be (Amnesty International, 2007).

Meg nem hallott segélykiáltások -- Az Amnesty International, 2007. Az AI jelentése Magyarországról a nők ellen a családon belül elkövetett nemi erőszakról.

Családon belüli erőszak és bűnelkövetés - empirikus kutatás 2005. MONA Alapítvány. A kutatás azt vizsgálta, hogy a büntetés-végrehajtási intézetekben életellenes bűncselekmény elkövetése miatt fogva tartott nők és férfiak reprezentatív csoportjában milyen mértékben fordult elő a családon belüli erőszak jelensége, ez a jelenség hogyan függött össze a fogvatartottak által elkövetett bűncselekményekkel, illetve mely területeken mutatkoztak meg hiányosságok az elítéltek előtörténetében fellelhető családon belüli erőszak megelőzésében és kezelésében.

Tóth Olga: Erőszak a családban. TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok, 12. 1999. A kutatás az első és sokáig egyetlen országos reprezentatív mintán végzett magyar felmérés a családon belüli erőszak előfordulási formáiról és gyakoriságáról.

Kézikönyvek, módszertani anyagok:

A B-SIDE-PROJEKT: AZ OTTHONI DOMINÓHATÁS MEGÁLLÍTÁSA -- FELÉPÜLÉST TÁMOGATÓ PROGRAMOK PÁRKAPCSOLATI ERŐSZAK TANÚJÁVÁ VÁLT GYERMEKEK SZÁMÁRA -- JÓ GYAKORLATOK ÉS IRÁNYELVEK (2015) A kiadvány bemutatja a párkapcsolati erőszak által érintett gyerekek segítéséhez alkalmazható módszereket, és kifejti ezek fontosságát. Részletesen bemutatjuk, hogy a párkapcsolati erőszak megtapasztalása nemcsak az anyát és a gyermeket veszélyezteti mint önálló egyéneket, hanem befolyásolja a közöttük lévő érzelmi kapcsolatot is. Bemutatjuk, hogyan kezelik ezt a jelenséget három európai ország (Olaszország, Spanyolország és Magyarország) nőjogi szervezetei, akik a szabályozások, a törvényi háttér és a szolgáltatások különbségei ellenére mind sikeresen járulnak hozzá az anya-gyerek kapcsolat újjáépítéséhez a párkapcsolati erőszak után. Meglátásainkat és ajánlásainkat összefoglaltuk azok számára, akik ilyen helyzetekkel találkoznak.

Szexuális erőszak -- információk áldozatoknak, túlélőknek és segítőiknek. Horváth É. KERET Koalíció, Budapest, 2016. A kiadvány elsősorban gyakorlati tájékoztatással szolgál szexuális erőszak áldozatainak és segítőiknek. Témák: legfontosabb teendők szexuális erőszak elszenvedése esetén, tények-tévhitek, egészségügyi és jogi információk, tájékoztató a feljelentésről, érzelmi következmények és kezelésük, a biztonság kérdései.  

Módszertani ajánlások a szexuális erőszak áldozataivalfoglalkozó szakemberek számára. Betlen A., Pap E. KERET Koalíció, Budapest, 2012. A KERET Koalíciót („Koalíció a Szexuális Erőszak Ellen a Túlélőkért") 2010-ben az alábbi magyarországi civil jogvédő szervezetek alapították: Amnesty International Magyarország, MONA Alapítvány, NANE Egyesület, Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, PATENT Egyesület. A résztvevő szervezetek mindegyike évtizedes tapasztalatokkal rendelkezik a nők elleni erőszakkal szembeni fellépés, illetve az áldozatok segítése terén. A KERET Koalíció céljaiközé tartozik az áldozatok és támogatóik számára közvetlen segítségnyújtás, valamint a hazai jogszabályi és intézményi környezet javításának és a szakemberek egységes, szakszerű és hatékony fellépésének segítése. Ez az útmutató olyan szakembereknek szól, akik munkájuk során találkozhatnak szexuáliserőszak-áldozatokkal. A megismert esetek száma nem a cselekmények számától függ (ezért a hivatalos statisztikák semmilyen hiteles információval nem szolgálnak az esetek valós számáról), hanem attól, hogy hány áldozat mer vagy tud segítséget kérni, feljelentést tenni, jogorvoslatért folyamodni. Ez pedig attól függ, hogy számíthatnak-e az áldozatok az ellátó rendszer és az igazsáEzt igyekszik elősegíteni a kiadvány.

Szakmai módszertani útmutató a párkapcsolati erőszak elleni hatékony fellépésre. Kuszing G., Spronz J., Wirth J.  NANE Egyesület - Patent Egyesület, Budapest, 2012.Módszertani útmutató az áldozatokkal foglalkozó női jogi civil szervezetek, és kormányzati hatósági és nem hatósági, valamint a civil szektorban szolgáltatóként tevékenykedô intézmények szakembereinek közös ajánlásait tartalmazza a párkapcsolati erőszak áldazaival és elkövetőivel való foglalkozáshoz a nemzetközi jó gyakorlatok és ajánlások alapján. Az Útmutató általános, minden szakember számára megszívlelendő, valamint szakmaspecifikus ajánlásokat is tartalmaz. A megszólított szakmai csoportok: ügyészekbírókrendőrökpszichológusok és igazságügyi pszichológus szakértőkegészségügyi dolgozóka szülői felügyeleti joggal, gyerekelhelyezéssel és kapcsolattartással bármilyen minőségben foglalkozó szakemberek (így jogászok, gyermekvédelemi szakemberek, gyámhatósági munkatársak, igazságügyi pszichológusok), valamint a szociális ellátórendszerben dolgozó szakemberek. A Módszertani útmutató segítségével a szakember megfelelő részletességű információt gyűjthet az erőszakról, értelmezheti az ellentmondásos viselkedéseket, megtervezheti az áldozatok biztonságát, és hozzájárulhat ahhoz, hogy a partnerkapcsolati erőszaknak nevezett emberi jogi jogsértés elkövetőjét felelősségre vonják. A kézikönyv függeléke az ellátáshoz konkrét eszközöket (kockázatfelméréshez, biztonságtervezéshez szükséges kérdőívek, testtérképek, nyilatkozatminták, stb.) nyújt.

Miért Marad?Kézikönyv a családon belüli erőszakról elsősorban szakmai csoportoknak, illetve minden érdeklődőnek. NANE Egyesület, Budapest, 2015. A kézikönyv bemutatja párkapcsolati erőszak jellemzőit, felkészíti a szakembert és általában az érdeklődőket arra, hogy a bántalmazó attitűdüt minél korábbi fázisában észrevegyék, eszközöket kínál a bántalmazott megfelelő meghallgatásához, megértéséhez, és hatékony segítéséhez. 

Rendszerbe zárva: Hogyan kezeli az igazságügyi rendszer a nök és gyerekek elleni férfieröszak jelenségét ma Magyarországon? (Szerk: Wirth Judit) NANE-Patent, Budapest, 2009. A kötet esettanulmányokon, felméréseken és kutatásokon keresztül bizonyítja, hogy a magyar igazságügyi rendszer különféle intézményeiben szexista, elkövető-barát attitűdök uralkodnak, ami rendkívüli mértékben megnehezíti az áldozatoknak ha meg akarják védeni magukat és gyermekeiket a további bántalmazástól.

A nők elleni erőszak áldozatainak integrált ellátása. Spronz J., Wirth J. NANE Egyesület-Patent Egyesület. Budapest, 2006. A füzet az integrált ügyfélellátási program -- pszichológiai, szociális és jogi segítségnyújtás egy ellátás keretében -- eseteiből mutat be válogatást és szakmai ajánlásokat tartalmaz a szakemberek számára. Rávilágít egyben arra, hogy az intézményrendszer a bántalmazottak védelme helyett nem csupán magára hagyja az áldozatokat a bántalmazóval szemben, hanem maga is hozzájárul az elkövető megerősítéséhez és az áldozat gyengítéséhez.

El az erőszaktól! A női menhelyek felállításának és fenntartásának minőségi standardjai. NANE Egyesület–WAVE Network, Bécs, 2004. Nemzetközi szakembercsoport által kifejlesztett kézikönyv, mely lépésről lépésre mutatja be a bántalmazottak védelmét szolgáló menhelyekkel szemben támasztott minőségi követelményeket, és azt, hogy ezeknek hogyan lehet megfelelni. Jelenleg Magyarországon nincs olyan intézmény, mely megfelelne e követelményrendszernek, így a kéziköny hasznos eszköze lehet a minőségfejlesztésnek az intézmények számára, illetve új intézmény tervezése esetén kiinduópontként is szolgálhat.

Erő a változáshoz – Hogyan szervezzünk és működtessünk önsegítő csoportokat párkapcsolati erőszak áldozatainak és túlélőinek? NANE Egyesület, Associazione Artemisia, AMCV, Tarttu Autonóm Nőmenhely, Women's Aid Federation of England, Budapest, 2009. A kézikönyv két, egyenként 14 alkalmas önsegítő-önismereti csoport-tanfolyam anyagát tartalmazza, megadva a csoportalakítás általános szabályait, valamint a facilitált, illetve önszerveződő csoportokra vonatkozó ajánlásokat és módszertant is. Bántalmazottaknak csoportot szervező szakemberek és sorstárs-csoport szervezését tervező laikus olvasók számára is hasznos kézikönyv, melynek segítségével mindne további nélkül megkezdhető a csoport szervezése. 

PRO TRAIN Képzési program: a vegyes szakmai tréningek és az egészségügyi dolgozóknak nyújtott képzések fejlesztése Európában – Az erőszak-megelőzés jó gyakorlatának megteremtése. S.I.G.N.A.L. e.V., – NANE Egyesület – INSTITUT DE L’HUMANITAIRE-- Associazione GOAP – Közép-bohémiai régió Mentıorvosi Szolgálata – Osztrák Női Menedékház-hálózat/WAVE – Gesine–Frauen helfen Frauen e.V. – Helsinki Egyetem – Osnabrücki Egyetem. Budapest-Osnabrück, 2009. Képzési kéziköny a családon belüli erőszakról szóló hatékony oktatáshoz különféle szakmai csoportok számára.  

Jog, jogvédelem, ellátás – Szakmaközi együttműködés kiépítése Magyarországon a prostitúció és szexuális kizsákmányolás céljából folytatott emberkereskedelem leküzdése és az áldozatok segítése érdekében. MONA Alapítvány, Budapest, 2010. Módszertani és jogszabályi ajánlások jogalkotók és jogalkalmazók, valamint az ellátórendszer intézményei számára a prostitúció és a szexuális kizsákmányolást célzó emberkereskedelem áldozatainak hatékony segítéséhez, és a szexuális kizsákmányolás megelőzéséhez, leküzdéséhez.

Állj mellette! --"Back up the children" -- A traumatizált gyermekek támogatásának alapjai. 2011. Szakmai anyag (oktatófilm és kézikönyv) olyan szakemberek számára, akik gyermekekkel (is) foglalkoznak. A kézikönyv és az oktatófimhasznos bárkinek, aki traumatizált személyekkel gyermekkel foglalkozik, és kifejezetten ajánlott a traumatizált gyermekekkel való foglalkozáshoz.

Beszélj velem! -- Gyerekek és fiatalok a párkapcsolati erőszak ellen. 1. rész: Alapvető információk, javaslatok és ajánlások szakemberek számára. 2008. Képzési segédletek párkapcsolati erőszak megelőzésére és az erőszak áldozatainak támogatására: Bűnmegelőzési és áldozatvédelmi munkaanyag pedagógusoknak, ifjúságsegítőknek, fiatalokkal foglalkozó intézményeknek. A gyermeki jogok és a gyermekvédelmi intézkedések ellenére sok gyermek él át erőszakot a családban: egyenesen a gyermek ellen irányuló erőszakot és a szülők közötti erőszakot egyaránt. Az iskolás korú gyermekek kb. 10-30%-a szembesül a szülők kapcsolatában erőszakkal. Nők esetében az emberi jogok megsértésének leggyakoribb formája világszerte a párkapcsolati erőszak, ezekben a kapcsolatokban a gyermek óhatatlanul szintén az anyja ellen elkövetett erőszak áldozatává válik. Ez a munkaanyag a 6-12 éves korú gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozó pedagógusoknak és ifjúságsegítőknek nyújt információkat és módszereket a kérdéskör iskolai projektnapok ill. klubok, táborok, egyéb ifjúsági csoportfoglalkozások keretében történő felgolgozásához.

Beszélj velem! -- Gyerekek és fiatalok a párkapcsolati erőszak ellen2. rész: Tanári segédanyag: Foglalkozás-modulok. 2008. Képzési segédletek párkapcsolati erőszak megelőzésére és az erőszak áldozatainak támogatására: Bűnmegelőzési és áldozatvédelmi munkaanyag pedagógusoknak, ifjúságsegítőknek, fiatalokkal foglalkozó intézményeknek. A gyermeki jogok és a gyermekvédelmi intézkedések ellenére sok gyermek él át erőszakot a családban: egyenesen a gyermek ellen irányuló erőszakot és a szülők közötti erőszakot egyaránt. Az iskolás korú gyermekek kb. 10-30%-a szembesül a szülők kapcsolatában erőszakkal. Nők esetében az emberi jogok megsértésének leggyakoribb formája világszerte a párkapcsolati erőszak, ezekben a kapcsolatokban a gyermek óhatatlanul szintén az anyja ellen elkövetett erőszak áldozatává válik. Ez a munkaanyag a 6-12 éves korú gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozó pedagógusoknak és ifjúságsegítőknek nyújt információkat és módszereket a kérdéskör iskolai projektnapok ill. klubok, táborok, egyéb ifjúsági csoportfoglalkozások keretében történő felgolgozásához.

Join the Net! projekt, Európai Trauma Hálózat: Információs és képzési anyagok a poszt-traumás stressz felismeréséről és megfelelő kezeléséről a (gyerek- vagy felnőttkori) bántalmazás áldozatainak minél hatékonyabb segítése céljából. 2007. A projektben 22 ország szakemberei vettek részt, hogy összeállítsák a traumatizált áldozatok segítéséhez szükséges legfontosabb alapinformációk csomagját, melyet bármely országban használhatnak a szakemberek és maguk az érintettek. A projektből kialakult Európai Trauma Hálózat tagjai szeretnék serkenteni az együttműködést a pszichiátria, az általános orvoslás, a szociális segítés és a rendőrség szakembereivel és a speciálisan nemi alapú erőszakkal foglalkozó szakemberekkel.


Jelentések

Az ENSZ Női jogi Bizottsága (CEDAW) számára készített árnyékjelentéseink (2002: magyarul és angolul; 2007: magyarul (kivonat) és angolul; 2013: magyarul és angolul), melyekben összefoglaljuk a nők magyarországi helyzetét. E civil jelentéseket a négyévente esedékes kormányzati jelentésekkel együtt olvassa a Bizottság, és így teljesebb kép alapján tudja megfogalmazni ajánlásait a tagállam számára. A CEDAW Bizottság előtti beszámolást Magyarországnak a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról szóló ENSZ egyezményhez való csatlakozása alapozza meg, melyet Magyarországon az 1982. évi. 10. tvr. hirdetett ki. Az Európai Roma Jogi Központ a CEDAW Bizottság számára a 2007-ben speciális rövidített jelentést nyújtott be a roma nők helyzetéről

Our publications in English

This page contains those of our handbooks and reports which are available in English.

The documents are presented in two groups: reports and handbooks.

Handbooks, methodological manuals, training manuals

B-Side: A barrier to stop the indoor domino effect for children who witness domestic violence (CWDV): experiences and guidelines. 2014-2015. The manual provides examples and guidelines for the implementation of specific interventions for the recovery of the relationship between women victims of domestic violence and their children who witnessed this violence.

System Failure: The precise ways authorities let victims of domestic violence down in Hungary. 2011. A summary of the results of a research among forensic psychologists and of a strategic litigation program and guidelines for practitioners.

Legislation, rights protection and assistanceDevelopment of Inter-disciplinary Cooperation in Hungary to Combat Prostitution and Trafficking for the Purpose of Sexual Exploitation and to Support Victims, 2010. MONA Foundation, in cooperation with NANE and PATENT experts presents this handbook to contribute to the creation of an efficient and coherent legal framework to promote the reduction of prostitution and human trafficking. The handbook also seeks to lay the foundations of a multi-layered institutional network based on interdisciplinary cooperation that can provide services for victims, ranging from prevention to long-term assistance services. The handbook is based on the conviction that one of the greatest hindrances for the attainment of gender equality is the socially embedded nature of different forms of violence against women—including prostitution—, the impunity of the perpetrators, and the lack of recognition and protection of the human rights of women who have suffered violence. 

Heartbeat: Relationships without violence; preventing violence in teenage relationships -- An education manual for schools and other youth settings. 2010. This manual is designed for teachers and other professionals within education and youth work. It aims to equip professionals with resources and information to increase their understanding of the problem of violence in intimate teenager relationships and to show ways of how to implement preventative activities against violence in intimate teenage relationships in schools or youth services. The materials in this manual are especially suitable for delivering workshops with young people aged 14 – 19 years old. This manual is online available at http://www.empowering-youth.de/english/aktuell.html and also at www.tima-ev.de, www.pfunzkerle.org/heartbeat and www.aoef.at; (in German); www.nane.hu/kiadvanyok/kezikonyvek/szivdobbanas.pdf (in Hungarian); www.tender.org.uk (in English); www.cazalla-intercultural.org (in Spanish).

Integrated Client Services: Adopting good international practicies in Hungary. 2010. Lessons learned from the strategic litigation program and, based on that, guidelines for practioners.

Back Up the Children: Good practices and guidelines for practitioners on how to deal with children's DV-related PTSD symptoms. 2010. The guidelines aim at helping child-protection and family services professionals to better understand and deal with children suffering the aftermath of DV-realted trauma. The manual contains background material to the educational video available in German, Portuguese, Slovakian, Hungarian, Estonian and French.

Power to Change: How to set up and run support groups for victims and survivors of domestic violence. 2008. Power to Change manual is a new European resource to help victims of domestic violence. It is a practical guide to running support groups and self-help groups with victims and survivors of domestic violence. The manual is also available in Portuguese, Hungarian, Italian and Estonian. Please, inform us if you are interested in translating the Manual to other languages or if you know of other translations.

PRO-TRAIN: Improving multi-professional and health care training in Europe — building on good practice in violence prevention (2007-2009). The project aims to strengthen violence prevention by developing a full multi-sectoral training programme based on promising practice and designed for key professionals involved in domestic violence prevention and/or services. The programme offers a specific training module for health care professionals. German, Finnish, Hungarian, French, Italian, Austrian and Czech experts worked on developing the Manual which is available in all of these languages.

Away from Violence: Guidelines for setting up and running a women's refuge. 2004. A team of experts and refuge workers from eight countries with many years of service in the field have pooled their practical and theoretical knowledge to make up the consistent, practice and safety-oriented approach which this manual describes. They hope that this Manual will soon lead to the founding of new refuges serving the purpose of affording abused women and children the highest possible degree of protection, and also that existing refuges will find some of the information contained herein useful. As of 2015, the Manual is available in 15 languages.

Join the Net: European Trauma Network. Info-site created by European women's rights NGOs from 27 countries and in all their languages on PTSD realted to violence against women.

Reports and shadow reports

Submissions to International Monitoring Bodies:

Submission of the Hungarian Women's Lobby and ERRC to the UN CEDAW Committee in 2013

Shadow Report to the UN CEDAW Committee in 2007

Shadow Report to the UN CEDAW Committee in 2002

Special Report of the European Roma Rights Center on the situation of Roma Women in Hungary to the UN CEDAW Committeee 2007 

 

Reports of activities, lessons learned from projects:

Advocating for the Rights of Domestic Violence Victims in Hungary: activities, 2011

Advocating for the Rights of Domestic Violence Victims in Hungary: activities, 2010

Újságíróknak

Sajtóközleményeinket és háttéranyagainkat ezen a linken olvashatja.

 

További hasznos forrásanyagok, útmutatók:

World Association of Christian Communication (WACC, Keresztény Kommunikációs Világszövetség) és a Nemzetközi Újságíró Szövetség (International Federation of Journalists, IFJ) sajtómunkatársaknak szóló szakmai kiadványa: Genderetikus újságírás és médiavállalati irányelvek kézikönyv és forrásgyűjtemény, I-II. kötet - WACC, IFJ, 2012

A nők elleni erőszakkal foglalkozó híradások „TÍZPARANCSOLATA”. Az Argentin Internetes Újságírók a Nem-szexista Tájékoztatásért (PAR) nevű szervezet munkatársai összeállították a szexuális erőszakról szóló híradások 10 parancsolatát. Ezek a szabályok az áldozatok biztonságát, személyiségi jogait, a szexuális erőszak szenzációhajhász bemutatásának elkerülését szorgalmazzák és segítik a sajtó dolgozói számára.

Hogyan írjuk a szexuális erőszakról – DART Centre Europe (angolul) A Dart Center for Journalism and Trauma a Columbia Egyetem Újságírás Karának projektje, mely újságírók és riporterek számára kínál útmutatókat "az újságírás és a traumák" területén a tényfeltáró újságírás etikai szabályairól, és olyan cikkeket mutat be, amelyek elnyerték a Dart Center elismerését. A Dart Centernek Londonban és Kölnben van európai irodája, önkéntes tagjai pedig szerte Európában, tehát lehet egyénként is csatlakozni, vagy akár ösztöndíjasnak pályázni. (Az oldal angol nyelvű) A Dart Center újságíróknak szóló tájékoztatója a KERET-koalíció (Koalíció a Szexuális Erőszak Ellen a Túlélőkért) fordításában itt olvasható, alább pedig ízelítők a témákból:
  • Traumatizált gyermekek: Hogyan írjunk pontosan, és mégis a gyermekek adatainak, biztonságának kíméletével olyan esetekről, melyekben a gyermek súlyos traumát szenvedett el (katasztrófák, családon belüli erőszak, nemi erőszak, stb.) Children are not miniature adults, and they deserve special consideration when they end up in the news. Yet few journalists have experience interviewing children for routine stories, let alone when tragedy hits. This page brings together wisdom, examples and interdisciplinary resources to aid and inform those concerned with how children involved in traumatic events are covered in the media. Tovább...
  • PTSD: Mit kell tudni a riportereknek a posztraumás stressz zavarról (PTSD) ahhoz, hogy ne okozzanak ismételt traumatizálódást? First defined by the American Psychiatric Association in 1980, post-traumatic stress disorder — PTSD — is now a widely-recognized diagnosis backed up by decades of science.  What do reporters need to know about PTSD, how it affects those we cover, and the impact of covering trauma on journalists?Tovább...
  • Szexuális erőszak: A nemi erőszak erőszak, nem pedig szex. A szexuális erőszakról szóló riportban nem csak a megfelelő szavakat és hangot kell az újságírónak megtalálnia, hanem a kontextust is. Bizonyítania kell továbbá, hogy rendelkezik a megfelelő érzékenységgel egy olyan trauma bemutatásohoz, mely egyszerre mélyen személyes és közpolitikai kérdés, és egyszerre közvetlen és mégis évszázados stigmák, előítéletek elhallgatás és elhallgattatás terheli. A nemi erőszakról szóló híradás különleges etikai érzékenységet, speciális kérdezési készségeket, az áldozatokról, az elkövetőkről, a jogi környezetről és a pszichológiai következményekről szóló ismereteket követel. "Rape is violence, not "sex." Reporting on sexual assault means finding not only the language but the context and sensitivity to communicate a trauma that is at once deeply personal and yet a matter of public policy; immediate and yet freighted with centuries of stigma, silence and suppression. Reporting on sexual violence requires special ethical sensitivity, interviewing skills, and knowledge about victims, perpetrators, law and psychology." Tovább...
  • Családon belüli és párkapcsolati erőszak: A családon belüli és a párkapcsolati erőszak a leggyakoribb, mégis a legritkábban bejelentett bűncselekmény. Mit kell tudni a riporternek ahhoz, hogy garantálni tudja az áldozatok és túlélők méltóságát és jelezni tudja az érzékenységét az áldozatok helyzete iránt? ("Family and intimate violence is the most common crime, yet the least reported. What do journalists need to know to ensure dignified and sensitive reporting on victims and survivors? How can news organizations put domestic violence and its prevention onto the public agenda?")Tovább...
  • Áldozatok kérdezése: Miben különbözik az általánostól az erőszak vagy tragédia áldozainak kérdezése? Hogyan lehet elkerülni, hogy újságíróként retraumatizáljuk az áldozatot? Melyek a trauma-interjú speciális módszerei és etikai követelményei? "What is different about interviewing survivors of violence and tragedy? How can reporters avoid re-victimizing already-traumatized individuals? What are the special techniques and ethical obligations in the trauma interview?"Tovább...

A Média- és Hírközlési Biztos ajánlása az emberkereskedelemről és a kapcsolati erőszakról szóló tudósításokhoz 2015-ben jelent meg. Az ajánlásban szereplő telefonszámon kívül az érintettek és segítőik fordulhatnak továbbá a NANE Egyesület által a bántalmazott nők és gyerekek, valamint szexuális erőszak túléők számára fenntartott segélyvonalhoz (H, K, Cs, P. 18-22 és szerda 12-14 között, mobilról is ingyenes: 06-80-505-101), és a PATENT Egyesület által a nemi alapú erőszak áldozatainak fenntartott jogsegélyszolgálathoz (szerda 16-18 óra és csütörtök 10-12 óra között 06-70-220-2505).

A MONA Alapítvány kiadványa (A nők mint az erőszak áldozatai a médiában: Álláspontok és esettanulmányok, 2011) a nők elleni erőszak áldozatainak a médiában történő megjelenítését vizsgálta, és arra juttott, hogy a média hangvétele nagyban meghatározza, hogy az áldozatok megszólalnak-e és keresnek-e jogvédelmet, vagy elhallgattatva érzik magukat.

Az Isztambuli Egyezmény (Egyezmény a nők elleni erőszak és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról) 17. cikke (angolul, összefoglaló magyarul) szintén kitér a média szerepére a nők elleni erőszakról szóló etikus híradások elvárásával. 

A Chicago Task Force on Violence against Girls ang Young Women kézikönyve (angolul) a nők és lányok elleni erőszakról szóló újságírás etikai és gyakorlati elveiről. A kézikönyv jó és rossz példákon keresztül mutatja be a sajtómunkások számára a szexuális és fizikai erőszakkal kapcsolatos etikus újságírás szempontjait, kiemelt figyelmet szentelve az áldozatok biztonságának, a pontos megfogalmazásnak és a statisztikák társadalmi kontextust megvilágító fontosságának.

A Minnesota Coalition against Sexual Assault szintén részletes útmutatót dogozott ki Reporting on Sexual Violence: A Guide for Journalists címmel, melyben háttéradatokkal és definíciókkal segíti az etikus újságírás megvalósítását a témában. (angolul)

További anyagok és információk elérhetők a KERET-Koalíció és a MONA Alapítvány honlapjain.