Mitől lesz hatékony egy szexuális erőszak elleni kampány?

Mitől lesz hatékony egy szexuális erőszak-megelőző kampány? -- Az áldozat-hibáztató rendőrségi videók margójára
Gyulai Katalin - 2015. február

 

A legtöbben bizonyára emlékszünk a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság tavaly novemberben, szerencsétlen módon épp a nők elleni erőszak felszámolásának világnapja előtt nyilvánosság elé tárt, bűnmegelőzési céllal készült videóira.

Civil társadalmi nyomásra a Rendőrség a kezdeti felelősséghárítás és maszatolás után végül visszavonta a spotokat. Ezt azonban nem verte nagy dobra, és valódi, szakmailag megalapozott helyretétel az ígéretek ellenére sem történt azóta sem. A társadalomban élő sztereotípiák és mélyen gyökerező, esetenként jóindulatú szexizmus mellett ez is oka annak, hogy az alulról induló, jó ügyet szolgáló kezdeményezések sajnos nagyrészt szintén nem jól fogták meg a témát. Nem tudták segíteni a célt, ugyanakkor ráerősítettek nagyon káros nemi sztereotípiákra, melyek pont hogy részét képezik a problémának, és alapot szolgáltatnak annak a férfi jogosultságérzésnek (tehát hogy a férfinak joga van a nő testéhez és a szexhez) és hatalomgyakorlási akaratnak, melynek következménye és eszköze a nemi erőszak. A témában járatos, azzal és az áldozatokkal évtizedek óta foglalkozó szakmai nőszervezetek a spotok megismerése után azonnal állásfoglalással reagáltak, ez azonban nem kapott elengendően széleskörű nyilvánosságot.

Mindez azt az érzést kelthette sokakban, és olyan téves megállapításokhoz vezetett, melyek szerint nem lehet tudni, mik a megfelelő erőszakellenes kampány hozzávalói vagy mit nem szabad beletenni egy nemi erőszak-megelőző kampányvideóba.

De. Ezt pontosan lehet tudni. A szexuális erőszak-megelőzés kutatott terület (ld. pl. itt, itt, itt, itt, stb.), ahol célzott szakmai felmérésekkel alátámasztott eredmények is születnek, melyek jól mutatják, hogy mi a célravezető rövidtávon, ha az elkövetések számát csökkenteni szeretnénk, ill. a bejelentési szándékot növelni. Sőt, az egészet végtelenül egyszerűen össze is lehet foglalni:

Szólítsd meg az elkövetőt, csak az elkövetőt, nevezd nevén, amit csinál, és helyezd kilátásba a következményeket, amiket utána következetesen véghez is viszel. Vagyis hogy az erőszakért az elkövető a felelős, egyedül az elkövető, és a törvény szigora le is csap rá.

Ezt az üzenetet helyezd nem megtévesztő kontextusba és olyan alapokra, melyek a nemi erőszak elkövetésének valódi okait (hatalom igénye a másik felett, jogosultságérzés és bűntetlenség vélelme) és definícióját egyértelműsítik, és mindenki által érthetően megfogalmazzák. Lehetőleg szólítsd fel a potenciális elkövetőt, hogy mit ne tegyen (ti. ne kövessen el nemi erőszakot; ne gondolja, hogy a ‘nem’ az ‘igen’ vagy ‘talán’ vagy; vegye észre, ha a másik visszavonja a belegyezését; ne higyje, hogy ha egy nő csinos (megfelel az uralkodó szépségideálnak), akkor azt akarja, hogy szexeljenek vele; stb.)

Példa néhány a témát határozottan jobban megközelítő külföldi kampányra:
A The Telegraph tinédzsereknek készült spotja (Egyesült Királyság)
A This Is Abuse spotja (Egyesült Királyság)
Ne légy olyan! kampány (Kanada)
Állj le! videó a szórakozóhelyeken elkövetett zaklatás ellen (Portugália)
Na és te? szexuális erőszak-megelőző kampány (Skócia)
Ne erőszakolj! kampányposzter (Skócia)
Ne erőszakolj! kisfilm
Egy is sok kampányvideó (USA)
Ne lépd át a határt! (USA)
Plakátsorozat a belegyezésről

A kampányból legyen érthető és egyértelmű, hogy a szexuális erőszak

- az elkövető kizárólagos felelőssége,

- mindig döntés kérdése, illetve eredménye,

- akkor is megtörténik, ha az áldozat a szexuális cselekedet valamilyen formájába beleegyezett, de ezt a beleegyezését később visszavonta (felmérések azt mutatják, hogy a férfiak riasztóan magas aránya nem hajlandó tudomásul venni, mi nem számít határozott beleegyezésnek),

- sem társadalmilag, sem hatóságilag nem elfogadható – tehát következménye van az elkövetőre nézve: felelősségrevonás jár érte,

- jellemzően és nagyságrendileg hol, milyen körülmények között fordul elő és kik követik el (kb. 80%-ban nem köztéren és az áldozat számára nem ismeretlen egyén követi, hanem ismerős, barát, rokon vagy családtag. Továbbiakat lásd még pl. itt.)

Csak ilyen elemekkel érhető el egyértelmű üzenet. A nem egyértelmű vagy nem megfelelő üzenet árthat, és nincs prevenciós értéke, mert lehetőséget ad különböző értelmezésekre. Ez az elkövetőknek további magabiztosságot adhat, az áldozatoknak pedig pont azt a biztonságot és feloldozást nem adja meg, amire szexuális erőszak túlélőiként szükségük van. Az áldozathibáztató elemek és a tévhitek elvitatják a túlélők jogvédelemhez való jogát, és elrettentik őket a jogérvényesítéstől, ezzel is segítve az elkövetőket a felelősségrevonás elkerülésében.

Egy bűnmegelőzési kampány felépítése szakmai kérdés.  Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének 2014-es jelentése többek között azt is megfogalmazza, hogy a kampányoknak a nőkkel szembeni erőszakról szóló, meglévő (és elérhető) bizonyítékokon kell alapulniuk. A megelőzéshez és a szexuális erőszak visszaszorításához elengedhetetlen a felmérésekkel alátámasztott szakmai tudás. Ennek hiányában kárt okozunk, még ha első látásra a társadalmi vélekedés szerint ez nem egyértelmű is. A rosszul megválasztott mondanivalóval megakasztjuk, de legalábbis hátráltatjuk az egyenlőséghez és az erőszak felszámolásához vezető amúgyis lassú folyamatot.

A fentebbieknek a rendőrségi videók készítői és nyilvánosságra hozásáról döntő kapitányság semmilyen formában nem tettek eleget. Épp ellenkezőleg. Növelik az önhibáztatást, az áldozathibáztatást és az áldozatok szégyenérzetét, akadályozzák a segítségkérést és csökkentik a feljelentési szándékot, hátráltatják a gyógyulást.
A rendőrségnek óriási felelőssége van abban, hogy az erőszaktúlélők merjenek és tudjanak hatékony segítséget kérni. Megelőző kampányainak nemcsak mentesnek kellene lennie minden káros nyílt vagy rejtett üzenettől, hanem kifejezetten a kitűzött cél irányába mutatónak kell lennie (csökkenjen az elkövetések száma, növekedjen a bejelentések száma).

De nemcsak a rendőrségnek, hanem a társadalom egészének, mindannyiunknak megvan ez a felelőssége. Ezért életbevágóan fontos (szó szerint), hogy aki a média bármely formájában (ide értve az internetes médiát, közösségi oldalakat, nyilvános blogokat, stb. is) a nyilvánosság előtt állást foglal, az szakmailag felkészült legyen, és pontosan tisztában legyen azzal, milyen hatása van szavainak, vagy annak, amit képekkel elmond és üzen. Szakmai ismeretek nélkül nem szabad és erkölcsileg is megkérdőjelezhető a szexuális erőszak megelőzését célzó kampányba fogni.

Hiba az is, és az áldozatokra, valamint a társadalom egészére nézve egyaránt káros következményekkel jár, ha a feminizmuselméletet és a nők elleni erőszak szakmai kérdését egybemossuk. Az utóbbi megteremtéséhez elengedhetetlennek bizonyult ugyan a feminista mozgalom, de ez a két dolog egyetlen kapcsolódási pontja. A feminista szemléletmód segít megérteni, miért strukturális jelenség a nemi erőszak, hogyan ágyazódik a patriarchális rendszerbe, és hosszú távon milyen társadalmi változások szükségesek ahhoz, hogy a nők elleni, illetve a patriarchális társadalmi rendszerből következő erőszak csökkenjen, majd megszűnjön. Ezzel támpontokat nyújt a hatékony rövidtávú megelőző fellépésekhez is (mint amilyen egy jó rendőrségi kampányvideó lehetne), amiket azonban gyakorlati, szakmai alapokon lehet csak véghezvinni. Ezeknek a hatékonysága mérhető: szociológiai eszközökkel jól kimutatható például az attitűdváltozás, az áldozathibáztatás növekedése vagy csökkenése, kimutatható a jogszabályokban és a jogalkalmazási módszertanban az áldozat felelősségét firtató előírások sokasodása vagy csökkenése, stb.

Magyarországon az a szomorú helyzet, hogy a nők elleni erőszakkal mint szakmai kérdéssel szinte kizárólag az egyébként feminista alapokon szerveződött KERET Koalíció, a NANE Egyesület és a Patent Egyesület foglalkoznak. Ezek a szervezetek  több éves ill. több évtizedes gyakorlati tapasztalattal és komoly elméleti tudással rendelkeznek a szexuális erőszak áldozatainak segítésében. És nekik vannak a nők elleni erőszak megelőzésére és megfékezésére irányuló, szövegszerűen kidolgozott jogalkotási javaslataik, amelyek ezeken a tapasztalatokon és tudáson alapulnak. Nemcsak a jogalkotónak vagy a hatóságoknak, de a szexuális és általában a nők elleni erőszak témájában felszólaló szervezeteknek, újságíróknak, aktivistáknak, stb. is nemcsak javasolt, de az áldozatok, potenciális áldozatok (azaz mindannyiunk) érdekében erkölcsi kötelességük is tájékozódni. A szakértő szervezetek bárki számára könnyen elérhetők, fel lehet és fel kell őket keresni.

 

További cikkek és érvek olvashatók a témában a Dinamo blogon és a Kettős Mérce oldalán, a Magyarinfon.

NANE EgyesületPatent Egyesület

Itt a biztonságos internetes böngészésről kaphat tájékoztatást