Üdvözöljük a NŐK JOGA honlapon!

Ezen a honlapon a nők elleni erőszak áldozatai, az áldozatok segítői, az áldozatok védelmére hivatott szakemberek és döntéshozók, valamint a sajtó munkatársai találhatnak tájékoztatást.

A nokjoga.hu alapelve, hogy a nők elleni erőszak bármely formája ellen az áldozatokat védelem illeti meg, ez a védelem emberi és állampolgári joguk, és ezt a védelmet az állam szerveinek, a szakembereknek és a döntéshozóknak kötelessége biztosítani. Alapelvünk továbbá, hogy az áldozatok védelmének első lépése, és a lelki és testi sérülésekből való gyógyulásuk elsődleges feltétele a biztonságuk megteremtése, ami állami feladat, és az állam által támogatott társadalmi szervezetek részvétele nélkül nem képzelhető el. Végül alapelvünk, hogy az erőszakért a kizárólagos felelősség az elkövetőt terheli, ezt a felelősséget senkinek nincs joga áthelyezni az áldozat és gyermekei vállára – sem jogalkotónak, sem jogalkalmazónak, sem szakembernek, sem barátnak, szomszédnak, vagy rokonnak.

Az elkövetőket és az áldozatokat lehet, és kell tudni azonosítani. Az áldozatok tűnhetnek félénknek vagy magabiztosnak, az elkövetők tűnhetnek határozottnak vagy alázatosnak, de rendszeres erőszak esetén mindig csak az áldozatok élnek félelemben, állandó ellenőrzés alatt, gyakran elszigetelve a segítségtől és a támogatástól. Ennek felismerése minden szakember személyes és szakmai feladata és felelőssége, és a nem szakember segítő számára is hasznos, ha világosan lát ebben a kérdésben.

A honlapot létrehozó szervezetek tapasztalata az, hogy az elkövetők és az áldozatok felismerése gyakran egyenesen tévesen történik, az áldozatok biztonsága nem válik elsődlegessé, és az elkövetőket nemhogy nem vonják felelősségre, hanem a rendszer visszásságai révén kifejezetten támogatják őket. Többek között ennek a káros gyakorlatnak a megtörése e honlap célja.

A honlap a NANE Egyesület és a Patent Egyesület közreműködésével az Open Society Institute támogatásából megvalósított projekt keretében jött létre 2010-ben. Az itt megtalálható információk rendelkezésére bocsátával az áldozatok támogatása a célunk úgy, hogy a nők elleni erőszakról az elmúlt 30-40 évben  az erőszak ellen fellépő szervezetek, szakemberek és a túlélők által feltárt és feldolgozott értékes tudásanyagot továbbítjuk a magyar szakmai és laikus közönség, valamint az érintettek felé. Ezt a tudásanyagot nem birtokolnánk, ha a nők elleni erőszak különböző formáinak áldozatai szerte a világon nem győzték volna le rettegésüket és szégyenérzetüket, és nem szólaltak volna meg. Az emberi történelem során a nők elhallgattatása, tapasztalataiknak, valóságuknak eltagadása és lekicsinylése volt a norma. A nők elleni erőszak elleni mozgalmakkal a túlélők, és az őket meghalló még mindig kevés szakember felszínre hozták az emberi társadalmakat átható egyik legmélyebb igazságtalanságot: a nők és férfiak hatalmi különbségeit, és ezeknek a nők elleni erőszakban megnyilvánuló szélsőséges voltát. Köszönjük a túlélőknek a bátorságot, és bízunk benne, hogy a honlap szerény keretein belül hozzájárulhatunk biztonságuk megteremtéséhez, alapvető emberi jogaik érvényesítéséhez.

© 2010–2020 NANE Egyesület, Patent Egyesület