Nemzetközi dokumentumok

 A nők elleni erőszakot 1993-ban a Nők elleni erőszak megszüntetéséről szóló ENSZ Nyilatkozat 1. és 2. cikkelye a következőképpen határozta meg:

“A nők elleni erőszak bármely olyan, a nőket nemük miatt érő erőszakos cselekmény, mely testi, szexuális vagy lelki sérülést, kárt vagy sérelmet okoz vagy okozhat nőknek, beleértve az effajta tettekkel való fenyegetést, valamint a kényszerítést és a szabadságtól való önkényes megfosztást, történjen az a közéletben vagy a magánszférában.

Beleértendő, de nem korlátozandó a testi, szexuális és lelki erőszakra, melyet az áldozat a családon belül szenved el, ide értve a bántalmazást, a lánygyermekkel való szexuális visszaélést, hozományhoz kacsolódő erőszakot, a házasságon belüli nemi erőszakot, a női nemi szerv csonkítását vagy egyéb ún. hagyományos káros szokást, a nem partner általi erőszakot, valamint az erőszakhoz kapcsolódó kizsákmányolást.

Beleértendő továbbá a testi, szexuális és lelki erőszak, melyet az áldozat a családon kívül szenved el, mint például a nemi erőszak, a szexuális bántalmazás egyéb formái, a munkahelyi, iskolai vagy más intézményben, vagy máshol elkövetett szexuális zaklatás, valamint a kényszerű prostitúció.

Beleértendő továbbá a fizikai, szexuális vagy lelki erőszaknak az a formája, amelyet az állam követ el, akárhol is történik az.”


A nemzetközi dokumentumok ebben a szellemben határozzák meg a nők elleni erőszakot, és az ellene való fellépést e nyilatkozat definíciója alapján írják elő. Ezeken az oldalakon az ENSZ, az Európa Tanács, az Európai Unió szervei, a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság, és egyéb nemzetközi, kormányközi szervek és intézmények dokumentumaihoz talál utat. Csak azokat a hivatalos dokumentumokat foglaltuk a gyűjteménybe, amelyek nők elleni erőszakkal kapcsolatosak.

A lista egyértelművé teszi, hogy a több országot egyesítő intézmények számára világos, hogy 

– a nők elleni erőszak a nemi alapú megkülönböztetés szélsőséges formája,

– a nők elleni erőszak jelenléte egy társadalomban a nők és férfiak közötti hatalmi különbség mértékének jelzője,

– a nők elleni erőszak elleni hatékony fellépés állami kötelezettség,

– a nők elleni erőszak elleni fellépés mértéke és hatékonysági szintje attól függ, hogy az adott társadalomban mennyire tartják fontosnak a nők és férfiak közötti egyenlőséget,

– a nők elleni erőszak megszüntetése a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének alapfeltétele.


A dokumentumok nagy része angolul van, de néhány közülük magyarul is elérhető.

Nemzetközi dokumentumok

© 2010–2020 NANE Egyesület, Patent Egyesület