Európa Tanács

Az Európa Tanács (ET) 47 tagországot számlál, közvetlenül a II. világháború után, annak tapasztalataiból okulva, 1949. május 5-én hozták létre az emberi jogok érvényesítése, és érvényesülésük monitorozása céljából. Az Emberi Jogok Európai Bírósága (a strasbourgi bíróság) is az ET égisze alatt működik. Az ET hivatalos nyelve az angol és a francia. Sajnos a Magyarországhoz kapcsolódó linkek néhány helyen nem működnek (2011-ben ez a tájékoztatás volt olvasható a magyar nyelvű honlapon: “Az Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központja jogutód nélkül megszűnt az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának határozata szerint. A könyvtári állományt az Európa Tanács átadta az Országgyűlési Könyvtárnak.”), így magyar nyelvű fordítások bizonyos helyeken nem érhetők el.

Fontosabb vonatkozó dokumentumok:

– Isztambui Egyezmény: Az Európa Tanács CETS n° 210 sz. egyezménye a nők elleni erőszak, illetve a párkapcsolati erőszak minden formája elleni hatékony fellépésről (angolul). Az Egyezmény 2011. május 11-én nyílt meg aláírásra, és az ET-országok minisztereinek 121. isztambuli találkozóján 13 ország (Törökország, Portugália, Ausztria, Szlovákia, Montenegró, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Izland, Luxemburg, és Svédország) azonnal aláírta, Norvégia és Macedónia 2011 júliusában csatlakozott. Magyarország az EU elnöksége idején nem csatlakozottám minisztériumi források szerint az EU számára a magyar elnökség (2011. 01. 01. – 2011. 06. 30.) idején kidolgozott áldozatvédelmi stratégiában ajánlásként fogalmazza meg az EU-tagországok csatlakozását.

– Isztambuli Egyezmény magyarul (hivatalos fordítás nem érhető el kormányzati oldalon, ez a nem hivatalos fordítás az Igazságügyi Minisztérium 2017-es előterjesztés-tervezetének a nőszervezetek szakértői által javított és pontosított változata)

– Az Európa Tanács (ET) “A nők elleni családon belüli erőszak elleni kampánya” oldalán számos tanulmányt, felmérést, és ajánlást talál, amelyek az ET megbízásából készültek. (angolul és francául)

– “Leltártanulmány” a nők elleni erőszakról az Európa Tanács tagországaiban. (2006, angolul)

– Az ET rövid állásfoglalása a nők elleni erőszakról, második oldalán az ET által 2009 szeptemberéig a témában kiadott dokumentumok listájával. (Fact-sheet, 2009 angolul és franciául)

– A Miniszterek Bizottságának R (2002) 5. sz. ajánlása a tagállamok felé a nőknek az erőszakkal szembeni védelméről. (magyarul)

– Az ET rövid összefoglalója a nők elleni családon belüli erőszakról. (magyarul)

– Az ET miniszteri tanácsának ajánlása a szexuális célú emberkereskedelem elleni fellépésről a tagországok számára (Recommendation No. R (2000) 11 of the Committee of Ministers, 2000, angolul)

© 2010–2020 NANE Egyesület, Patent Egyesület