A látleletről

A látlelet gyakran válik fontossá a nők elleni erőszak eseteiben, mivel az elkövetők általában figyelnek arra, hogy ne legyenek tanúk az erőszak elkövetésekor. Tekintettel arra, hogy a hatóságok elég sokszor nem elég képzettek, hogy saját maguk észleljék vagy értelmezzék az erőszakra hajlamos elkövetők árulkodó viselkedéseit (pl. párkapcsolati erőszak esetén), vagy nem tulajdonítanak fontosságot nekik (pl. nemi erőszak esetén), és még ha észlelik is, az áldozattól várják a bizonyítékok rendelkezésre bocsátását ahelyett, hogy alapos nyomozó tevékenységet végeznének, a látlelet, amely legalább is közvetett bizonyíték lehet, fontos. Alább néhány fontos tudnivaló a látleletről:

1. Orvosi látleletet felvételére akkor van szükség, ha a bántalmazás következtében sérülés keletkezik. Erre nemcsak a sérülés ellátása miatt van szükség, hanem mert nagyban megkönnyíti a későbbi bizonyítást. (Gyermekkorú esetében látleletet felvétele akkor történhet meg, hogyha azt a törvényes képviselő kéri.)

2. A vizsgálatot végző orvos nem köteles látleletet kiállítani, csak abban az esetben, ha a testi sértést elszenvedett személy vagy hozzátartozója azt kifejezetten kéri. Ha az orvos a látlelet felvételét megtagadja, akkor panasszal lehet élni ellene az ÁNTSZ-nél.

3. Az orvosi látlelet kiadásának térítési díja 2011-től 3300 Ft, de a látleletet nem szükséges elhozni (és így fizetni sem kell érte). Ez esetben az orvosok által „ambuláns lap”-nak nevezett nyomtatványt adnak, melyet érdemes megőrizni, mert ha később a sértett úgy dönt, hogy indít büntetőeljárást, akkor az ambuláns lap alapján a rendőrség, ügyészség, bíróság az eljárás során a látleletet ingyenesen tudja kikérni. A látlelet árát a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályozza és rendszeresen változik.

4. Nemi erőszak esetén egyáltalán nem mindegy, hogy ki végzi az első vizsgálatot! Az “egyszerű” nőgyógyász vizsgálatát a hatóságok (rendőrség, ügyészség, bíróság) általában nem fogadják el ugyanolyan értékűnek, mint az igazságügyi szakértői névjegyzékben szereplő nőgyógyász által végzett vizsgálatot, amely igazságügyi szakértői vizsgálatnak minősül. Az egyszerű nőgyógyász gyakran valóban nem is végez olyan részletes és célzott vizsgálatot, mivel nem biztos, hogy tudja, mire kell figyelni. A nemi erőszak nem mindig hagy olyan sérüléseket, amelyek az orvos szerint fontosak, míg az igazságügyi szakértő vizsgálata ezekre is kiterjedhet. Nemi erőszak esetén ezért lehetőleg azonnal igazságügyi orvoshoz forduljon, és tőle kérjen részletes látleletet. (A vizsgálat természetesen azért is fontos, hogy a sérülések megállapításán kívül azt is megvizsgálják, hogy az elkövető nem fertőzte-e Önt meg nemi úton terjedő betegséggel, és hogy a nem kívánt terhességet az orvos által felírt gyógyszerrel meg tudja előzni. A gyógyszerre orvosi vizsgálat nélkül is receptet kaphat a sürgősségi fogamzásgátlás-ambulanciákon (Az ún. esemény utáni tabletta több országban már recept nélkül kapható a patikákban.)

5. A látlelet őrizze meg, és lehetőleg tartsa olyan helyen, ahol az elkövető nem fér hozzá. Nem ritka, hogy a bántalmazók igyekeznek bármely bizonyítékot eltüntetni.

6. Látleletet akkor is érdemes készíttetni, ha most nem kíván feljelentést tenni. A trauma után sok áldozat semmit nem akar tenni, abban a reményben, hogy az eset nem fog többet előfordulni, vagy mert egyszerűen felejteni akar. Ha azonban később mégis úgy gondolja, hogy feljelentést tesz (nemi erőszak esetén erre általában 30 napja van, hacsak az eset nem volt nagyon súlyos, vagy nem volt más súlyosító körülmény, mert akkor több idő áll rendelkezésre, párkapcsolati erőszak esetén, ha az orvos könnyű sérülést állapít meg, akkor szintén 30 nap áll nyitva a feljelentés megtételére), akkor a látletet legalább a birtokában van. Ha nem tett feljelentést, a korábbi látlelet akkor is igazolhatja az erőszak rendszeres voltát a bíróság előtt például.

dr. Szabó Árpád Látlelet a látleletről című 2008-as cikke (Házi JogOrvos) a látleletkészítés gyakorlatát mutatja be és ajánlásokat tartalmaz. A cikk számos okot felsorol arra, hogy az orvosnak miért érdemes alapos és mindenre kiterjedő vizsgálatot végeznie a látlelet felvétele során. Annak ellenére érdemes elolvasni, hogy a cikkben felsorolt okok között mindenki védelme szerepel (főképpen az orvosé, az egészségügyi intézményé, és a sérülést okozó támadóé), csak az áldozaté nem. Mint ebből is látható, az orvostársadalomnak is van még hová fejlődnie az értékrend és a prioritások egészséges meghatározása tekintetében, azonban a pontos látleletkészítésre való felhívást kizárólag üdvözölni tudjuk.  (Ahogy fentebbjeleztük, a látletet ára — amit akkor kell kifizetni, ha a sérült elkéri az iratot — évente változik, a cikkben szereplő összeg tehát már nem pontos.)

Amennyiben gondolja, a mellékelt test-térképet nyomtassa ki, és vigye magával az orvoshoz a látlelet elkészítéséhez. Nem biztos, hogy az orvos fel fogja használni (akár az is előfordulhat, hogy megsértődik), de még ott is módja van rá, hogy eldöntse, megkérdezi-e az orvostól, hogy hajlandó-e használni.

© 2010–2020 NANE Egyesület, Patent Egyesület