Az alapvető biztonság megteremtése

Biztonságát leginkább akkor tudja megteremteni, ha minél korábban felismeri, ha bántalmazó személlyel került kapcsolatba, és mihamarabb megszakítja a kapcsolatot. Bár sokan azt gondolják, hogy a bántalmazás a fizikai erőszakkal kezdődik, ez nincs így. A bántalmazás többféle formája minősül erőszaknak, és a jelek felismerése és komolyan vétele biztonságának egyik legfontosabb garanciája. Bár talán nem minden egyenlőtlen kapcsolat bántalmazó, minden bántalmazó kapcsolatban nagy egyenlőtlenség van a felek között – mindig a bántalmazó javára. A korai figyelmeztető jelek vészcsengők: arra hívják fel, hogy ellenőrizze, bántalmazó-e a kapcsolata.

Ha már benne van a kapcsolatban, amikor felismeri a problémát, vagy az erőszak fokozódása miatt már nem tud eltekinteni a bántalmazástól, a legfontosabb szempont az Ön – és ha vannak, gyermekei – biztonsága.

Bár a bántalmazottak ellátására is hivatott intézményrendszer (gyermekvédelem, igazságszolgáltatás, egészségügy, stb.) nem mindig ismeri ezt el, Önnek joga van a biztonsághoz. Ezt a biztonságot a bántalmazott nők és gyermekeik sajnos gyakran csak nagy áldozatok árán tudják elérni, de mindig fontos tudatában lennie annak, hogy nem kell bűntudatot éreznie azért, ha saját és gyermeke testi és lelki egészségét és biztonságát elsődlegesnek tartja.

A biztonságos menekülés megtervezése nem „árulás”, hanem racionális és bölcs döntés. Előfordulhat, hogy egy erőszakkitörés közben, vagy közvetlenül az után kell menekülnie, és az előfordulhat, hogy a partnere annyira veszélyes, hogy alapos tervezés nélkül nem is tudna elmenekülni. Bármelyik esetben hasznos, ha van biztonsági terve. Amennyiben a családsegítő vagy a gyerekjóléti szolgálat munkatársa tisztában van az Ön helyzetével, felismeri és elismeri a bántalmazás veszélyességét, akkor a biztonsági tervet vele is meg tudja beszélni, de ha nincsen ilyen megbízható személy az Ön körzetében, akkor önállóan is cselekedhet.


Biztonság a partner indulatos kirobbanása alatt

a) Ha partnere támadása elkerülhetetlen, próbálja meg egy olyan helyiségbe terelni őt, amelyből a kijárat könnyen elérhető. Ha lehet, kerülje a „zsákutcákat” (például fürdőszoba vagy hálószoba) vagy bármely olyan helyiséget, ahol fegyver, vagy fegyverként használható tárgyak vannak (konyha). Bár sokak számára ez furcsa tanács, főleg, ha a lakás kicsi, azok számára, akiknek módja van megvalósítani, életmentő lehet.

b) Gyakorolja, hogyan hagyhatja el otthonát biztonságosan. Járja végig, hogy melyik útvonalon menekülhet (lépcsők, ajtók, ablakok, lift stb.).

c) Erre az esetre felkészülve tartson egy csomagot a szükséges és fontos holmikkal egy rokonánál, ismerősénél vagy szomszédjánál. Bárki lehet, aki biztonságos. Higgyen annak, aki azt mondja, hogy a veszélyt ismerve is szívesen segít Önnek! A rokonok, barátok védelmezése miatt sok bántalmazott nő nem mer segítséget kérni azoktól sem, akik ezt vállalják. Bízzon a segítséget ajánló ítélőképességében: ha azt mondta, hozzá mehetnek, vagy nála elhelyezhetik a legszükségesebb dolgaikat, higgye el neki.

d) Ha korábban felmérte, hogy vannak-e megértő szomszédok, akiknek elmondhatja az Ön ellen elkövetett erőszakot, kérje meg őket, hogy hívják a rendőrséget, ha az Ön otthonából bántalmazásra utaló hangokat hallanak.

e) Beszéljen meg egy jelszót gyermekeivel, rokonaival, barátaival és szomszédaival, amivel partnere tudta nélkül értésükre adja, hogy hívjanak rendőrt.

f) Tanítsa meg gyermekét, hogy hogyan kell értesíteni a rendőrséget, mentőket.

g) Használja az ösztöneit és a természetes értékítéletét. Ha a helyzet veszélyes, gondolja végig, milyen lehetőségei vannak a bántalmazó megnyugtatására. Ne szégyellje végrehajtani, amit a bántalmazó követel. Önnek joga van arra, hogy az Ön által legjobbnak vélt módon cselekedjen azért, hogy kikerüljön a közvetlen veszélyből.


Biztonság a menekülésre készülve

a) Nyisson bankszámlát a saját nevén, hogy megteremtse, vagy növelje anyagi függetlenségét.

b) Hagyjon valakinél pénzt, kulcsmásolatokat (a slusszkulcsról is), a fontosabb iratok fénymásolatait, gyógyszereket, ruhákat és egyéb nélkülözhetetlen dolgokat.

c) Gondolja át, hogy szükség esetén hol, kinél lakhat egy ideig, vagy hogy kitől kérhet kölcsön, és beszéljen erről velük is.

d) Tartsa mindig magánál a rendőrség és a létező segélyvonalak telefonszámát, valamint némi aprót, egy telefonkártyát vagy a mobiltelefonját, hogy vészhelyzetben is tudjon telefonálni.

e) Gondolja át minél többször a bántalmazó elhagyásának biztonsági tervét. A bántalmazó elhagyása általában egy veszélyesebb időszak kezdete, de ez nem ok arra, hogy tűrje a bántalmazást. Fontos azonban, hogy menekülését minél körültekintőbben szervezze meg.

f) Készítsen tervet, hogy hová fog menekülni, ha el kell hagynia otthonát. Még akkor is tervezze meg, ha pillanatnyilag úgy gondolja, hogy erre nem lesz szükség.


Biztonság a szétköltözés, menekülés után

Biztonság az otthonában

a) Amennyiben a körülmények lehetővé teszik, kérjen távoltartást, és egyúttal tájékozódjon a további lehetőségekről.

b) A lehető leggyorsabban cseréltesse ki a zárakat. Ha módja van rá, az ablakokra is szereltessen fel új zárakat és rácsot, vagy biztonsági berendezést.

c) Gyermekeivel készítsen biztonsági tervet azokra az alkalmakra, amikor Ön nincsen velük.

d) Értesítse a gyerekek tanárait, napközis tanárát, óvónőjét, edzőjét stb. arról, hogy a partnere hogyan viselkedik, illetve hogy kinek van joga elhozni a gyerekeket.

e) Értesítse a szomszédokat (és ha albérletben él, a főbérlőt) arról, hogy partnere veszélyesen viselkedik, ezért ha meglátják otthona közelében, hívják ki a rendőrséget.

f) Keressen egy női önvédelem tanfolyamot.


Biztonság a munkahelyen és az utcán

a) Döntse el, hogy a munkahelyén kit avat be a történtekbe. Ha van az épületben biztonsági őr vagy portás, őt is értesítse. Ha lehetséges, adjon nekik fényképet a bántalmazóról.

b) Szerezzen be egy üzenetrögzítőt, vagy kérjen meg egy megbízható barátot vagy rokont arra, hogy ő vegye fel Önnél a telefont.

c) Készítsen biztonsági tervet a munka utáni időre. Kérjen meg valakit, hogy kísérje autójához vagy a buszhoz, és várjon Önnel, amíg elindul. Lehetőleg többféle útvonalat használ jon. Gondolja végig, hogy mit tehet, ha hazafelé menet az autóban vagy a tömegközlekedési eszközön történik valami.

d) Amennyiben távoltartást kért, az kiterjedhet a munkahelyre, iskolára, óvodára is. Ellenőrizze, hogy így adták-e ki.


Biztonság akkor, ha ideiglenes szálláshelyen lakik

a) Amennyiben anyaotthonba, vagy családok átmeneti otthonába kényszerült, mérje fel, hogy az Önnel foglalkozó szociális munkás tisztában van-e a párkapcsolati erőszak jellemzőivel, elismeri-e az erőszak súlyát, elfogadhatatlanságát és az Önre és gyermekeire gyakorolt káros hatásait, és hajlandó-e ennek megfelelően a biztonságuk érdekében eljárni. Amennyiben igen, akkor a címüket, elérhetőségüket nem adja meg a bántalmazónak, nem próbálja meg Önt visszaterelni a kapcsolatba, nem hibáztatja Önt, nem próbál meg békíteni, és nem próbálja meg az apa érdekeit érvényesíteni a bántalmazás ellenére. Ezzel szemben támogatja Önt a különféle eljárásokban, segíti Önt a biztonságos jövőjének kialakításában, további lehetőségeket kínál Önnel együttműködésben, és partnernek tekinti Önt a helyzet megoldásában. Ugyanúgy elfogadja, ha Ön nem kíván visszatérni a bántalmazóhoz, mint ha az a döntése, hogy visszamegy.

b) A menekülés után minél hamarabb intézkedjen, hogy a menekülését semmilyen hatóság ne értékelhesse az addig közösen használt ingatlanról való lemondásként. Ennek módjai attól föggnek, hogy Ön indít-e bármilyen eljárást, és milyet, így az adott esetre vonatkozó információkat kell felkutatnia (ezek közül néhányat ezen a honlapon is megtalál).

c) Ön nem köteles azonnal készen állni sem arra, hogy elváljon, sem arra, hogy visszatérjen! A menekülés utáni időszakban Önnek joga van gondolkodni azon, hogy mit szeretne tenni.


Biztonság és lelki egészség a szakítás után

a) Ha mindenképpen bele kell mennie egy potenciálisan veszélyes helyzetbe (pl. valamely megbeszélés miatt találkoznia kell a bántalmazóval) lehetőleg válasszon nyilvános helyet vagy vonjon be a találkozóba egy bántalmazótól nem függő személyt).

c) Gondoljon pozitívan saját magára, és használjon fel minden lehetőséget, amely testileg és lelkileg megerősíti Önt.

d) Amennyiben úgy érzi, hogy ez nem veszélyezteti a biztonságát, és képes rá, fejtse ki igényeit higgadtan, de határozottan.

e) Gondolja át, hogy ki az, akivel nyíltan megbeszélhet mindent, és akitől támogatást kaphat.

f) Hívja a témában működő segélyvonalakat, ahol segíthetnek átgondolni a lehetőségeit.

g) Szükség esetén kérje a rendőrség segítségét, és ha kell, követelje, hogy intézkedjenek. Önnek joga van a biztonsághoz akkor is, ha azt saját partnere fenyegeti.

h) Forduljon a lakóhelye szerint illetékes áldozatvédelmi referenshez.Mire lehet szüksége, amikor menekül

Személyes iratok

Személyi igazolvány

Jogosítvány

Saját születési anyakönyvi kivonat

A gyerekek születési anyakönyvi kivonata

Házassági anyakönyvi kivonat

Tb-kártya

Adókártya

Iskolai bizonyítványok


Anyagiak

Pénz, bankkártya, hitelkártya

Takarékbetétkönyv, betétszámlakönyv


Jogi iratok

A ház vagy lakás iratai (szerződés, részletfizetési megállapodás, tulajdoni lap)

A kocsi papírjai

Egészség- és életbiztosítási iratok

Ön és gyermekei kórházi zárójelentései, rendelői feljegyzések, látleletek

Személyi igazolvány vagy útlevél

Letelepedési engedély, tartózkodási engedély, munkavállalási engedély, vízum

Válóperes iratok

Gyermekelhelyezési iratok


Egyéb

Lakáskulcs, slusszkulcs

Gyógyszerek

Az Ön ékszerei, órái és egyéb kisméretű értékesíthető tárgyai

Mobiltelefon

Cím- és telefonregiszter, telefonkártya

Családi fényképek

A gyerekek kisebb kedvenc játékai


Higiénés és egészségügyi cikkek

Pelenkák

Legalább egy váltás ruha Önnek és a gyerekeknek

Ne feledje: Önnek (és ha vannak, gyermekeinek) joga van a biztonsághoz!

© 2010–2020 NANE Egyesület, Patent Egyesület