Gyermekelhelyezés, kapcsolattartás szabályozása

A gyermekek elhelyezésével (hogy melyik szülővel maradnak) és a nem velük élő szülő közötti kapcsolattartással elsősorban az alábbi jogszabályok foglalkoznak:

A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv. 92.§

gyermekvédelmi törvény (A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló – módosított – 1997. évi XXXI. tv.), különösen az általános szabályok: 6-8.§; a szülük kötelezettségei: 12.§; a jelzési és együttműködési kötelezettség: 17.§; a jogerősen megállapított gyermektartásdíj állami megeleőgezése nem fizetés esetén: 22.§; a családok átmeneti otthona: 51.§; a védelembe vétel: 68.-69.§; ideiglenes hatályú elhelyezés: 72.§). 

És főként a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet, mely a gyámhatósági eljárást, a szülői felügyeletet és a kapcsolattartást szabályozza. A gyámhatóságok e jogszabály alapján járnak el (ahogyan az eseteinkből látható, nem ritkán igen egyoldalúan az akár bántalmazó apa javára), így fontos, hogy Ön legyen tisztában saját és gyermeke jogaival!

Legfelsőbb Bíróság 17. számú Irányelve a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról meghatározza azokat a szempontokat, amelyket a bíróságnak figyelembe kell venni, illetve nem szabad figyelembe vennie, amikor a gyermekelhelyezésről dönt.

© 2010–2020 NANE Egyesület, Patent Egyesület