A megelőző távoltartás

A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról  

(2009. évi LXXII. törvény)

Hatályos: 2009. október 1-től

E törvény által bevezetett ideiglenes megelőző távoltartás és megelőző távoltartás nem felváltja, hanem kiegészíti az eddig működött büntetőeljárási kényszerintézkedést, mely továbbra is büntetőeljárás esetén marad elrendelhető 60 napra.

MI: Hozzátartozók közötti erőszak definíciója: A bántalmazó által a bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot, az életet, a szexuális önrendelkezési jogot, továbbá a testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető tevékenység és mulasztás.

KI: A törvény nem terjed ki a barátra, udvarlóra, volt barátra, elutasított udvarlóra, volt jegyesre és az együttlakás nélkül együttjárókra. 2014. március 15. óta kiterjed viszont a volt élettásra is. Így 2014. márciustól a törvény szerint a Ptk.-ban meghatározott közeli hozzátartozó és hozzátartozó, valamint a volt házastárs, a volt élettárs, a bejegyzett élettárs, a volt bejegyzett élettárs, a gondnok, a gondnokolt, a gyám és a gyámolt sérelmére elkövetett erőszak miatt van helye a távoltartásnak.

IDEIGLENES MEGELŐZŐ (rendőrség): A rendőrség a helyszínen hozza meg az erőszak észlelése esetén hivatalból vagy a bántalmazott és hozzátartozói, a szociális ellátórendszer, a gyermekvédelmi és egészségügyi rendszer bejelentése alapján. Ez azt jelenti, hogy nem kell a bántalmazottnak kérnie a kiérkező rendőrtől a távoltartást. A rendőrség 72 órára rendeli el és automatikusan küldi tovább a helyi bírósághoz a meghosszabbítására. A bántalmazó a közös lakás elhagyására csak akkor köteles, ha a bántalmazott a közös gyereket ott neveli, vagy valamilyen, a szívességi lakáshasználaton túli jogcíme van az ottlakásra.

Távoltartás ideje alatt a bántalmazó lakásfenntartási és tartási kötelezettsége fennáll, de szünetel a szülői felügyeleti és a kapcsolattartási joga. A távoltartó határozatot csak a bántalmazott kérésére, illetve beleegyezésével küldik meg a családsegítő szolgálat, illetve a gyermekjóléti szolgálat felé, akik 24 órán belül kötelesek segítő kapcsolatot felvenni a felekkel és a veszélyhelyzet megszüntetése érdekében intézkedni. A rendőrség határozata ellen felülvizsgálat kezdeményezhető a bíróságnál 3 napon belül.

MEGELŐZŐ (bíróság): Megelőző távoltartást a bántalmazott vagy (közeli) hozzátartozója ideiglenes nélkül is kezdeményezhet. A kérelem kötelező tartalmi elemei:

  • eljárás lefolytatására irányuló kérelem

  • előterjesztés indokai

  • rövid tényállás és előzmények

  • kérelmező neve, címe

  • bántalmazó azonosítására, elérésére vonatkozó adatok (Ki?, Hol?)

Személyes meghallgatást a bíróságnak legalább egyszer meg kell kísérelni: hivatalbóli eljárásnál nem akadálya a döntéshozatalnak, ha egyik fél sem jelenik meg, kérelemre indultnál a bántalmazó jelenléte mellőzhető

Az eljárást három napon, illetve munkanapon belül kell lefolytatni, maximum 60 napra rendelhető el

A távoltartás megsértése szabálysértés, elzárással vagy pénzbírsággal büntethető

Megelőző távoltartás alaptalan kezdeményezése pénzbírsággal sújtható szabálysértés, abban az esetben, ha a valótlan tények alapján a bíróság elrendelte

JELZÉSI KÖTELEZETTSÉG: Hozzátartozók közötti erőszak észlelése esetén a családvédelmi koordinációért felelős szerv felé (városi gyámhivatal)

Meghallgatás csak a bántalmazott kérelmére, neki kell azt is kérni, hogy a bántalmazót külön hallgassák meg, azt is kérni kell, hogy se előtte, se utána ne találkozzanak. Megjelenési kötelezettség a családvédelmi szerv felhívására. Tájékoztatja a feleket az igénybe vehető terápiás kezelésekről, más segítségnyújtási, konfliktuskezelő lehetőségekről

© 2010–2020 NANE Egyesület, Patent Egyesület