Párkapcsolati erőszakra vonatkozó szabályozás

A legfontosabb vonatkozó jogszabályok:

Rendőrség:

rendőrség kötelezettségei a távoltartással kapcsolatban (37/2009 (OT 22) ORFK Utasítás) .

rendőrség kötelezettségei a családon belüli erőszakkal kapcsolatban (32/2007. ORFK Intézkedés)

A rendőrség által kiadható ideiglenes megelőző távoltartásról és a bíróság által megállapítható megelőző távoltartásról szóló törvény (2009. évi LXXII. tv.)

Az ideiglenes megelőző távoltartás és a megelőző távoltartás szabályainak megszegése miatt szabálysértési elzárásba vehető az elkövető. Az erre vonatkozó szabályokat ez a dokumentum tartalmazza.

Büntetőjog:

Kapcsolati erőszak tényállás: A Büntetető törvénykönyben 2013. július 1. óta hatályos, “Kapcsolati erőszak” tényállás (212/A. §) magyarázattal.

büntetőeljáráshoz kapcsolódó távoltartásról szóló paragrafusok (1998. évi XIX. tv. a büntetőeljárásról, 138/A. §, 138/B. §, és 139. §)

A régi büntető törvénykönyv különféle paragrafusai azokra az esetekre vonatkoznak,melyek 2013. július 1. előtt történtek (1978. évi IV. tv.)

Az új büntető törvénykönyv 2013. július 1.-én lépett hatályba, az ez után elkövetett cselekményekre ezt kell alkalmazni (2012. évi C. tv.)


A látlelet:

A látleletről szóló részletes ismeretetésünket ld. itt.

A látleletre vonatkozó különféle jogszabályokat ld. ebben a dokumentumban.


Szabálysértések:

szabálysértésekről szóló törvény egyes paragrafusai (2012. évi II. tv.)


Országgyűlés:

45/2003. (IV.16.) országgyűlési határozat volt az első jogszabály, amelyben a Parlament komolyan foglalkozott a családon belüli erőszakkal.

© 2010–2020 NANE Egyesület, Patent Egyesület