A gyerekek

Ezeken az oldalakon a párkapcsolati erőszaknak a gyermekekre gyakorolt káros hatásait mutatjuk be.

E káros hatások egyrészt a bántalmazó magatartásából, másrészt a gyermekek védelmére hivatott jog- és intézményrendszer hiányosságaiból, hibáiból és káros eljárásaiból származnak. Ez utóbbiak jellemzője, hogy kettős mércét alkalmaz a nőkkel és a férfiakkal szemben: míg a férfiaktól még azt sem várja el, hogy ne alkalmazzanak erőszakot (a gyermekek ellátása pedig szinte soha még csak fel sem merül), a nőktől még azt is elvárja, hogy egyedül megvédjék magukat és a gyermekeiket az erőszaktól, eközben nyújtsanak tökéletes ellátást nekik (a gyerekekenek, és gyakran a partnerüknek is), ugyanakkor ne akarjanak elválni, azonban ha mégis, biztosítsák az apa jogát a gyerekhez, és ha az erőszak már nagyon súlyos, akkor viszont nagyon is akarjanak elválni. Ezt a furcsa labirintust a jog és a hatóságok közigazgatási eljárások, igazságügyi szakértői vélemények, bírságok és büntetések, és a bántalmazás elleni hatékony fellépés elmulasztásának kombinációjából építik fel. Az alábbi oldalakon, és az esetleírásokban részben látható, hogy hogyan.

A kényszerláthatásról, mellyel a bántalmazók a hatalmukat a kapcsolat megszűnése után hatósági támogatással is sikeresen fenn szokták tartani, fontosságára tekintettel külön menüpontban foglalkozunk.

A NANE Egyesület tájékoztató szórólapja röviden összefoglalja a gyermekek helyzetét az olyan családban, amelyben az egyik felnőtt bántalmazza a másikat.

A párkapcsolati erőszak gyerekekre gyakorolt hatásainak pontos ismerete minden szakember kötelessége lenne, azonban ez gyakran hiányzik. Ezért a párkapcsolati erőszaknak kitett szülő számára rendkívül fontos, hogy saját ismeretekkel rendelkezzen a témáról. Részletesen ezekben a — laikus számára is jól olvasható — szakkönyvekben szerezhet további ismereteket:

Módszertani útmutató 9. fejezete a gyermekek helyzetével foglalkozik azokban a családokban, ahol az egyik szülő a másikat bántalmazza.

Susan Forward Mérgező szülők című könyve sokat foglalkozik a családon belüli erőszaknak a gyermekekre gyakorolt hosszú távú hatásaival.

Alice Milller könyvei szintén fontos olvasmányok.

Judith L. Herman Trauma és gyógyulás című könyve szintén bemutatja a családon belüli erőszak hosszú távú traumatikus hatásait, és a gyógyulás útját.

Lundy Bancroft, Jay G. Silverman és Daniel Ritchie: Lehet-e jó apa a bántalmazó? – A partnerbántalmazás hatása a szülő-gyermek kapcsolatra. c. könyve részletesen bemutatja a partnerbántalmazó felnőtt közvetlen és közvetett hatásait a gyermek fejlődésére, érzéseire, biztonságára, és kitér arra is, hogy a bántalmazott szülő szülői tevékenységét milyen módon hátráltatja a partnere által ellene elkövetett bántalmazás.

© 2010–2020 NANE Egyesület, Patent Egyesület