A hatékony segítés módszerei és eszközei

A szakmai segítő nem mulaszthatja el a bántalmazott helyzetének felmérését az általa megélt veszély szempontjából (ezt a kockázatfelmérő kérdőív segíti), majd ennek alapján a biztonsági terv kidolgozását a bántalmazott bevonásával. További javaslatok a segítőknek itt. A segítőnek szakmai kötelessége, hogy munkáját hatékonyan végezze. Ehhez nyújtanak támogatást azok a szakmai kiadványok, melyeket a Módszertani anyagok menüpont alatt találhat meg.

Laikus segítő: Előfordul, hogy a bántalmazott először, vagy egyáltalán nem szeretne szakmai segítőhöz fordulni, ehelyett a környezetében olyan személlyel konzultál, akiben megbízik (családtaggal, távolabbi rokonnal, munkatársával, barátjával, egyéb ismerősével). Nem kell megijednie azonban az ilyen segítőnek sem, mivel a laikus segítők ugyanolyan hatékonysággal használhatják ezeket az eszközöket, mint a szakemberek. Ha a szociális ellátórendszerről, a jogi lehetőségekről nem is tud esetleg felvilágosítást adni, a kockázat felmérése és a kezdeti biztonsági terv kialakítása ugyanolyan sikeres lehet, ha Ön szembe mer nézni azzal a nehéz ténnyel, hogy egy rokonát, ismerősét bántalmazzák, és nem fordítja el a fejét a segítséget kérőtől. A NANE Egyesület segítőknek szóló szórólapja röviden ismerteti a segítés fontosabb elemeit, a Hová fordulhatnak az áldozatok c. összefoglaló pedig tartalmazza a legfontosabb alapinformációkat a további lehetőségekről, az áldozat jogairól, így nem kell a laikus segítőnek sem visszariadnia attól, hogy nem valamilyen szakma képviseletében segít.

© 2010–2020 NANE Egyesület, Patent Egyesület